Wat is rekenrente?

Als een letselschade wordt afgewikkeld, moet rekening worden gehouden met schade die het slachtoffer in de toekomst zal lijden. Er moet dus berekend worden welk bedrag nú nodig is om de schade in de toekomst te kunnen dekken. Deze berekening noemt met kapitaliseren. Voor deze kapitalisatie zijn twee factoren van belang, namelijk het rendement dat je maakt over de uitkering en de inflatie. De rekenrente is het verschil tussen dit rendement en de inflatie. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een rentepercentage van 2% en een inflatie van 1%, betekent dit een rekenrente van 1%. Dit percentage heeft een grote invloed op de hoogte van het uit te keren bedrag, zeker bij schades met een lange looptijd.