Wat is pensioenschade?

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt voor uw pensioenleeftijd, is er een grote kans dat u naast het lijden van verlies van arbeidsvermogen ook minder pensioen opbouwt.  

In loondienst kan er sprake zijn premievrije voortzetting als het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt heeft geacht. In 99% van de gevallen zal echter alsnog pensioenschade ontstaan.  

Ook als zelfstandige kunt u binnen uw onderneming pensioenkapitaal opbouwen. Door een ongeval kan de opbouw van dit kapitaal worden beïnvloed, met als gevolg dat u een lager pensioenkapitaal bereikt 

Wij berekenen voor u het pensioen dat u had kunnen bereiken in de situatie zonder ongeval en het pensioen dat u met ongeval bereikt. Het netto verschil tussen het pensioen met en zonder ongeval wordt vastgesteld en vervolgens via een actuariële berekening contant gemaakt.