Wat is pensioenschade?

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt voor uw pensioenleeftijd, is er een grote kans dat u naast het lijden van verlies van arbeidsvermogen ook minder pensioen opbouwt. Door bepaalde gebeurtenissen, zoals letsel, ziekte, ongeval of overlijden, is iemand niet langer in staat om pensioenrechten op te bouwen of te genieten van het volledige pensioen dat anders verkregen zou worden als die gebeurtenissen zich niet hadden voorgedaan. Dit kan zich voordoen in situaties waarin iemands vermogen om te werken wordt belemmerd, waardoor ze minder pensioenrechten opbouwen dan verwacht, of waarin ze helemaal niet in staat zijn om te werken en dus geen pensioenrechten kunnen opbouwen.

In loondienst kan er sprake zijn premievrije voortzetting als het UWV u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt heeft geacht. In 99% van de gevallen zal echter alsnog pensioenschade ontstaan.

Ook als zelfstandige kunt u binnen uw onderneming pensioenkapitaal opbouwen. Door een ongeval kan de opbouw van dit kapitaal worden beïnvloed, met als gevolg dat u een lager pensioenkapitaal bereikt.

Pensioenschade kan verschillende vormen aannemen:

  1. Verlies van pensioenopbouw: Als iemand door een letsel of ziekte niet in staat is om te werken of langdurig arbeidsongeschikt is, kan dit leiden tot een verminderde opbouw van pensioenrechten. Hierdoor kan het uiteindelijke pensioenbedrag lager uitvallen dan verwacht.
  2. Vroegtijdige pensionering: Als iemand gedwongen wordt om eerder met pensioen te gaan vanwege gezondheidsredenen of andere omstandigheden, kan dit leiden tot een lagere pensioenuitkering, omdat ze minder jaren hebben om pensioenrechten op te bouwen.
  3. Overlijden: Wanneer iemand overlijdt voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, kan dit resulteren in verlies van pensioenuitkeringen die anders aan hen en hun nabestaanden zouden zijn uitgekeerd.

Pensioenschade kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor individuen en hun gezinnen. In sommige gevallen kunnen er juridische stappen worden ondernomen om pensioenschade te verhalen, vooral als de schade het gevolg is van de nalatigheid van een derde partij, zoals een werkgever of een andere verantwoordelijke partij.

Wij berekenen voor u het pensioen dat u had kunnen bereiken in de situatie zonder ongeval en het pensioen dat u met ongeval bereikt. Het netto verschil tussen het pensioen met en zonder ongeval wordt vastgesteld en vervolgens via een actuariële berekening contant gemaakt.

Terug naar overzicht >>

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met