Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is een vergoeding die nabestaanden kunnen claimen, omdat de overleden persoon niet meer in staat is hen te onderhouden of te verzorgen. Deze schade kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de omstandigheden en de juridische context van het overlijden. Overlijdensschade kan voortvloeien uit situaties zoals verkeersongevallen, medische fouten, arbeidsongevallen, misdaden of andere nalatigheden. Wanneer u een beroep wilt doen op deze financiële compensatie, moet er een relatie hebben bestaan tussen de nabestaande(n) en de overledene.

Voor de vaststelling van de schade wordt gekeken naar de financiële behoefte van de nabestaande(n). Naast de financiële compensatie voor misgelopen levensonderhoud moeten de kosten van de uitvaart van het slachtoffer worden vergoed.

Deze schade kan onder andere betrekking hebben op:

  1. Verlies van inkomen: Als de overledene een kostwinner was, kunnen nabestaanden worden geconfronteerd met het verlies van het inkomen dat de overledene verdiende.
  2. Huishoudelijke bijdragen: Als de overledene bijdroeg aan het huishouden, kan er een vergoeding worden toegekend voor de kosten van het vervangen van die bijdragen, bijvoorbeeld door het inhuren van huishoudelijke hulp.
  3. Medische en begrafeniskosten: De kosten van medische behandeling en begrafenis kunnen aanzienlijk zijn en nabestaanden kunnen vergoeding vragen om deze kosten te dekken.
  4. Smartengeld: Dit is een vergoeding voor het psychische leed en verdriet dat nabestaanden ervaren als gevolg van het verlies van hun dierbare.
  5. Juridische kosten: Als er juridische procedures moeten worden gevolgd om schadevergoeding te verkrijgen, kunnen deze kosten ook (deels) worden meegenomen.

Het exacte proces en de regels met betrekking tot overlijdensschade kunnen variëren. In veel gevallen hebben naaste familieleden, zoals echtgenoten, kinderen en ouders, het recht om schadevergoeding te eisen als gevolg van het overlijden van hun dierbare. Het is raadzaam om advies in te winnen om de mogelijkheden met betrekking tot overlijdensschade in een bepaalde situatie te begrijpen.

Lees meer over overlijdensschade in onze blog over affectieschade.

Terug naar overzicht >>

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met