Wat is de NVMV?

De NVMV (Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche) heeft ten doel:

  • het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door mediators in de verzekeringsbranche;
  • het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beoefening van mediation in verzekeringsgeschillen en andere geschillen in de verzekeringsbranche;
  • het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen aangesloten leden, alsmede het behartigen van hun belangen;
  • het promoten van mediation als pragmatische, snelle en relatief goedkope vorm van geschillenoplossing in de verzekeringsbranche.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het houden van bijeenkomsten;
  • het verstrekken van informatie aan de leden van de vereniging en aan derden en het uitwisselen van informatie tussen de leden van de vereniging;
  • het fungeren als spreekbuis van alle leden van de vereniging naar buiten toe;
  • het verzamelen van informatie en het (doen) verrichten van onderzoek over zaken die in het belang van de leden van de vereniging zijn;
  • het ontplooien van overige activiteiten die tot het doel kunnen bijdragen, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met