Klein ongeval.
Grote gevolgen.
Wij behartigen uw belangen.

Het Letselschadeproces in 5 stappen

Bij Letselschade.com staat uw herstel voorop. Wij vinden het belangrijk dat slachtoffers zoveel mogelijk terugkeren naar de situatie van voor het ongeval. Tegelijkertijd helpen we slachtoffers aan een passende vergoeding voor de opgelopen schade. Elke zaak is anders, maar het traject dat we doorlopen, heeft vaak dezelfde structuur. Wij leggen het letselschadeproces graag aan u uit:

Het letselschadeproces

Kennismaking
Beoordeling aansprakelijkheid
Behandeling
Smartengeld
Definitieve afwikkeling

Stappen van het proces

Stap 1. Kennismaking

Nadat uw zaak bij ons is aangemeld, neemt één van onze experts contact op. Bij een intake bespreken we het ongeval met u en de gevolgen hiervan. Dit is ook het moment van persoonlijke kennismaking. Onze expert staat u namelijk in de meeste gevallen gedurende de hele zaak bij én onderhoudt voor u het contact met alle betrokken partijen.

Stap 2. Beoordeling aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is vaak onderwerp van discussie met de andere partij. Meestal is dat een verzekeraar. Soms is er sprake van een gedeeltelijke aansprakelijkheid. In dat geval krijgt u maar een deel van uw schade vergoed.

Stap 3. Behandeling

Medisch dossier
Het is belangrijk om de letselschade zorgvuldig te documenteren, zodat we de uiteindelijke omvang van uw schade kunnen bepalen. Daarom leggen we een medisch dossier aan. Onze expert wordt hierin bijgestaan door een medisch adviseur die een advies schrijft. Met het dossier kunnen we vaststellen dat het letsel in rechtstreeks verband staat met het ongeval en welke beperkingen daaruit volgen. Ook volgen we nauwgezet uw genezingsproces.

Soms ontstaat er na het medisch advies een discussie met de medisch adviseurs van de andere partij. Als het nodig is, wordt er dan een onafhankelijk medisch onderzoek ingesteld. Zo kunnen we de gevolgen van het ongeval objectief vaststellen.

Arbeidsongeschiktheid
Bent u arbeidsongeschikt geworden door uw ongeval? Dan schakelen we in overleg een herstelcoach of arbeidsdeskundige in, zodat u kunt werken aan een terugkeer naar uw eigen baan. Als dat niet mogelijk is, kijken we naar een nieuwe positie bij uw huidige of een andere werkgever. Ons uitgangspunt is om u zo goed mogelijk weer aan het werk te helpen.

Bij ernstig letsel kan de arbeidsongeschiktheid volledig en blijvend zijn. De consequenties daarvan, zoals het mislopen van salaris en pensioen, onderzoeken we grondig en zijn onderdeel van uw schade.

Voorschotten op schadevergoeding
We brengen tijdens het hele traject de door u geleden schade nauwkeurig in kaart. We zorgen er ook voor dat u de schade niet zelf hoeft voor te financieren, door voorschotten te vragen aan de aansprakelijke verzekeraar.

Stap 4. Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, ofwel het leed dat u geleden heeft. De hoogte hiervan kan pas worden vastgesteld aan het einde van het proces. Dit is wanneer u volledig bent hersteld, of als er geen duidelijke verbetering of verslechtering meer valt te verwachten van de aanwezige klachten. Dit heet ook wel de ‘medische eindtoestand’. Om het eindbedrag te kunnen vaststellen moet u daarnaast ook een stabiele arbeidssituatie bereikt hebben.

Stap 5. Definitieve afwikkeling

De definitieve schade is de schade die u tot nu toe heeft geleden, maar ook mogelijke toekomstschade. In een regeling wordt het bedrag van de slotbetaling vastgelegd. Hierin nemen we eventueel ook voorwaarden op waaronder u kunt terugkomen op de zaak.

 

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: