Deskundig.
Betrouwbaar.
Betrokken.

Wat is smartengeld?

Naast materiële schade kunt u ook een vergoeding krijgen voor schade die niet direct in geld uit te drukken is, maar die toch met een geldbedrag gecompenseerd moet worden. Het gaat hier om een vergoeding voor geleden en nog te lijden pijn en gederfde en nog te derven levensvreugde. De vergoeding hiervoor noemen we smartengeld. De hoogte hiervan hangt af van veel verschillende factoren zoals o.a. de aard en ernst van het letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin de letselschade eventueel blijvend is.

Het bedrag van het smartengeld kan eigenlijk pas vastgesteld worden wanneer er sprake is van een ‘medische eindtoestand’. Daar is sprake van als het letsel is hersteld of als er geen verdere verbetering of verslechtering meer wordt verwacht. Uw behandelend arts of therapeut geeft over het algemeen aan wanneer deze situatie bereikt is. In sommige gevallen is er nog een extra onderzoek door een onafhankelijk arts nodig.

Wie heeft er recht op 

U heeft recht op smartengeld indien u een slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk gehouden kan worden. Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en/of nabestaanden van het slachtoffer ook recht op smartengeld. Dit wordt ook wel ‘affectieschade’ genoemd.

Vaststellen van het smartengeld

De hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig vast te stellen. Dit heeft te maken met het feit dat smartengeld gaat om een vergoeding voor niet zichtbare schade. Deze schade is dan ook moeilijk om in geld uit te drukken. Om toch uw smartengeld te kunnen vaststellen, wordt gekeken naar uitspraken van de rechter in vergelijkbare gevallen. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om een soortgelijke zaak als die van u te vinden, omdat elke letselschadezaak uniek is. De vergelijkbare uitspraken door de rechter bieden daardoor niet altijd uitkomst, maar worden meer gezien als een leidraad.

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de aard en ernst van het door u opgelopen letsel, uw leeftijd, de duur van het herstel van eventuele littekens of lichamelijke beperkingen, maar ook de invloed van het letsel op uw werk, studie, relaties of vrije tijd. In vergelijking met omringende landen zijn de vergoedingen voor immateriële schade in Nederland overigens niet heel hoog.

Wil u meer weten over smartengeld? Lees ook onze blog hierover.

Neem vrijblijvend contact op om uw zaak met ons te overleggen.

Marc de Hond over Letselschade

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: