Wel onafhankelijk.
Niet onpartijdig.
Wij behartigen uw belangen.

Verzekeraar

Rechtsbijstandverzekeraars

U behartigt de belangen van een letselschadeslachtoffer of diens nabestaande(n). Daarbij levert u graag optimale zorg aan uw verzekerde. U doet er uiteraard alles aan om de kwaliteit te behouden. Soms kan die echter in het gedrang komen door onvoldoende tijd of menskracht. Letselschade.com kan de zaak dan integraal overnemen. Ook kunnen wij een deel van het werk voor u verrichten, waarbij u de primaire behandelaar blijft van het dossier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een schadeberekening of het afleggen van een huisbezoek.

Detachering

Heeft u achterstanden in de behandeling van uw dossiers? Bestaat er behoefte aan tijdelijke ondersteuning? Of zijn er bezettingsproblemen, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap of arbeidsongeschiktheid? Wij bieden u een oplossing op maat door onze letselschade experts bij u te detacheren.

Dit scheelt u structurele personeelskosten.

Multidisciplinaire aanpak

Letselschade.com is groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak in letselschadedossiers en heeft een samenwerkingsverband met de Bureaus. Een dergelijke aanpak houdt in dat een slachtoffer in geval van letselschade op alle vlakken wordt bijgestaan door de juiste professional. De betrokkene wordt tijdens één afspraak (carrouselintake) gezien en/of onderzocht door een medisch adviseur, arbeidsdeskundige en/of herstelcoach of een rekenkundige. Deze aanpak heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen welke vorm van begeleiding het meest passend is voor het slachtoffer.

Samenwerking met of overdracht aan Letselschade.com waarborgt een adequate behandeling van het dossier, en u behoudt daarmee een tevreden klant!

Letselschade.com is aangesloten bij het Register Letselschade.

Bekijk al onze diensten.

Zorgverzekeraars

Iedereen in Nederland is verplicht zich te verzekeren via de zorgverzekering. Medische kosten ten gevolge van een ongeval worden vaak door de eigen zorgverzekeraar vergoed. De zorgverzekeraar heeft ook een wettelijk recht gekregen om de aan hun verzekerde uitgekeerde medische kosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt het regresrecht genoemd.

De medische kosten zijn het gevolg van een situatie waarbij een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan een ongeval zijn, maar ook een medische misser, een sport- of bedrijfsongeval of een mishandeling. Deze situaties kunnen gevolgd worden door langdurig medische zorg, zoals ziekenhuisopname, revalidatie of bijvoorbeeld verblijf in een brandwondencentrum.

Letselschade.com kan dit regresrecht voor u uitvoeren.

Extra service

Als zorgverzekeraar wilt u het beste voor uw verzekerden.

Uw verzekerde meldt zich bij u voor het declareren van de medische kosten. Wat bij uw verzekerde vaak niet bekend is, is dat ook zijn persoonlijke schade verhaald kan worden indien er sprake is van een aansprakelijke partij.

Denk hierbij aan kosten voor huishoudelijke hulp of mantelzorg, aanpassingen aan de woning, inkomensschade (verlies van arbeidsvermogen) en ga zo maar door. En als er wel aan gedacht wordt, wordt vaak gedacht dat men hoge kosten moet betalen aan zijn of haar belangenbehartiger.

Gelukkig klopt dat niet! De partij die aansprakelijk voor het ongeval is, betaalt in de regel ook de kosten van de inschakeling van de letselschade expert. Dat is in de wet geregeld. Onze experts kunnen uw verzekerde hierover informeren tijdens de intake.

Voordelen voor u als zorgverzekeraar

  • Uitbreiding van uw dienstverlening.
  • Informatievoorziening van ons naar u voor het verhalen van uw kosten.
  • Letselschade.com is aangesloten bij het Register Letselschade en garandeert de service die u uw verzekerde wilt geven.

Wat zijn de voordelen voor uw verzekerde?

  • Kosteloos intakegesprek met een expert van Letselschade.com. Dit kan telefonisch, per mail of via ons gratis inloopspreekuur.
  • Onze letselschade experts werken elk in een eigen rayon door het hele land. Voordeel is dat uw verzekerde één contactpersoon heeft.

Persoonlijk contact wordt vaak als prettig ervaren, ook omdat emotionele aspecten een rol spelen in de schadeafwikkeling en de impact van een ongeval groot kan zijn. Nog belangrijker voor uw verzekerde is dat hij zich volledig kan richten op het herstel, terwijl één van onze experts helpt de persoonlijke schade te regelen. Bekijk al onze diensten.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: