Rini Withagen

NIVRE Register-Expert, directeur

Na 25 jaar voor verschillende verzekeraars te hebben gewerkt, ben ik in 2005 begonnen als directeur bij Groot Expertisebureau b.v., tegenwoordig Letselschade.com. Ik wilde graag werken binnen een organisatie die zich maatschappelijk en sociaal betrokken voelt bij datgene wat slachtoffers doormaken na een ongeval. En niet te vergeten bij hun ‘dubbellijden’: aan de ene kant zijn ze al getroffen door het ongeval zelf en aan de andere kant worden ze dan ook nog vaak geconfronteerd met een slepende afhandeling van hun dossier. Als je dat proces goed begeleidt en uiteindelijk een zorgvuldig resultaat bereikt voor je cliënt(e), geeft dat veel voldoening, iedere dag opnieuw.

 • geregistreerd NIVRE Register-Expert
 • geregistreerd als Fuedi European Loss Adjusting Expert (Fuedi-Elae)
 • voorzitter van de Branchevereniging NLE
  NLE staat voor Nederlandse Letselschade Experts. Vanuit deze functie ook lid van het Platformoverleg van De Letselschade Raad
 • bestuurslid en vicevoorzitter van Stichting Keurmerk Letselschade
  De Stichting Keurmerk Letselschade was een onafhankelijke stichting. Zij verleende een kwaliteitskeurmerk aan rechtshulpverleners die actief zijn in letselschadezaken. De aangesloten advocaten en experts zijn tevens lid van een onafhankelijke beroepsvereniging. Deze Stichting Keurmerk Letselschade is thans opgegaan in De Letselschade Raad
 • als assessor verbonden aan het NIBE-SVV
  De assessor beoordeelt de schriftelijke examens en neemt mondelinge examens af van kandidaten in het kader van de opleiding Zwaar Letsel.
 • was t/m 2014 (gedurende bijna 20 jaar) voorzitter van het Branchebestuur Personenschade van het NIVRE
  NIVRE staat voor Nederland Instituut Voor Register Experts.
 • was t/m medio 2014 als docent verbonden aan OSR
  Als docent bij OSR werd inhoud gegeven aan een onderdeel van de opleiding Middelzwaar Letsel.
 • was t/m medio 2014 als docent verbonden aan het NIVRE
  Als docent bij het NIVRE werd invulling gegeven aan de opleiding Toegepaste Letselschaderegeling, meer in het bijzonder het onderdeel Norm en Ethiek.

Rini Withagen wordt ondersteund door:

Jacqueline Kriek

Schadebehandelaar binnendienst
Assistent Rini Withagen