Klein ongeval.
Grote gevolgen.
Wij behartigen uw belangen.

Letselschade voor Zelfstandigen en ondernemers

Letselschade voor Zelfstandigen en ondernemers. Een ongeval is een ingrijpende gebeurtenis waarna het lichaam vaak tijd nodig heeft om te herstellen. Voor zelfstandigen en ondernemers komt na een ongeval nog een extra stressfactor om de hoek kijken: het bedrijf. Als een ondernemer niet meer kan werken, dan is er vaak ook geen inkomen meer. De omzet valt weg, een invaller is niet zomaar gevonden en opdrachtgevers lopen weg. Financiële zorgen zijn het gevolg en zitten het herstel na een ongeval in de weg.

Dat de uitval van een zelfstandige dus veel vragen oproept is niet zo gek.

  • Hoe lang ben ik uit de running?
  • Is er een mogelijke vervanger?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de klanten niet naar concurrenten gaan?
  • Waar moeten ik en mijn gezin van leven?
  • Hoe betaal ik mijn schulden en crediteuren?
  • Hoe stel ik de continuïteit van mijn onderneming veilig?
  • Keert mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering uit?
  • Moet die eventuele uitkering worden verrekend met mijn schade?

Er moet veel geregeld worden. Snel schakelen is van groot belang om te zorgen dat vaste lasten kunnen worden betaald en de onderneming geen enorme schade oploopt. Het is daarom van belang dat met de aansprakelijke verzekeraar tijdige voorschotten op de schade worden afgesproken. Hiervoor moet zo snel mogelijk een inschatting van het inkomen dat voor het ongeval verdiend werd worden berekend.

Verder moeten passende oplossingen gevonden worden, zodat het bedrijf na het herstel van de ondernemer nog bestaansrecht heeft. Een analyse van een arbeidsdeskundige en rekenkundige helpen om rust te creëren en focus te richten en houden op herstel. Hoe eerder hulp wordt geboden, hoe minder de situatie uit de hand kan lopen.

Het inkomen van een zelfstandige is minder zeker dan bij iemand in loondienst. Hierdoor is – zeker bij een startend of groeiend bedrijf – het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen een hele klus. Een bedrijfskundige analyse en gesprek met onze rekenkundige is de snelste manier om het inkomen van voor het ongeval in kaart te brengen. En dus ook de terugval van het inkomen na het ongeval.

Door uw zaak direct goed te onderbouwen kunnen financiële zorgen worden weggenomen en is de continuïteit van uw bedrijf geborgd.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: