Persoonlijk. Betrokken.
Onafhankelijk.
Altijd in uw belang.

Wat is overlijdensschade?

Ook nabestaanden kunnen schade lijden, bijvoorbeeld wanneer de overledene voorzag in hun levensonderhoud. Wanneer een derde partij hiervoor aansprakelijk gehouden kan worden, dan is het mogelijk om de schade te verhalen. Bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer overlijdt aan een verkeers- of bedrijfsongeval of aan een beroepsziekte.

In de wet is vastgelegd welke schade er verhaald kan worden en welke nabestaanden hier recht op hebben. Naast het verlies aan levensonderhoud, gaat het vaak ook om de kosten van de uitvaart, voor zover deze niet gedekt wordt door een verzekering. De kosten die aan de behandeling van een dergelijke zaak verbonden zijn, zijn te verhalen op de aansprakelijke partij.

Wie heeft er nu recht op schade na het overlijden?

Er kunnen een flink aantal mensen financiële gevolgen ondervinden van iemand die overleden is. Alleen mensen die dicht bij de overleden persoon stonden hebben recht op overlijdensschade. De rechter noemt deze personen de kring van rechthebbenden. Alleen zij kunnen aanspraak maken op de overlijdensschade. Personen die hieronder vallen zijn de:

  • echtgenoot,
  • geregistreerd partner,
  • gezinsleden die onderhouden werden,
  • andere aanverwanten die door de overleden persoon financieel werden onderhouden.

De ervaring leert ons dat het regelen van overlijdensschade een complex en emotioneel belastend proces is. We raden daarom aan deskundige bijstand in te schakelen en lichten u graag persoonlijk toe over de details.

 

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: