Persoonlijk. Betrokken.
Onafhankelijk.
Altijd in uw belang.

Wat is overlijdensschade?

Ook nabestaanden kunnen schade lijden, bijvoorbeeld wanneer de overledene voorzag in hun levensonderhoud. Wanneer een derde partij hiervoor aansprakelijk gehouden kan worden, dan is het mogelijk om de schade te verhalen. Bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer overlijdt aan een verkeers- of bedrijfsongeval of aan een beroepsziekte.

In de wet is vastgelegd welke schade er verhaald kan worden en welke nabestaanden hier recht op hebben. Naast het verlies aan levensonderhoud, gaat het vaak ook om de kosten van de uitvaart, voor zover deze niet gedekt wordt door een verzekering. De kosten die aan de behandeling van een dergelijke zaak verbonden zijn, zijn te verhalen op de aansprakelijke partij.

De ervaring leert ons dat het regelen van overlijdensschade een complex en emotioneel belastend proces is. We raden daarom aan deskundige bijstand in te schakelen en lichten u graag persoonlijk toe over de details.

 

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: