Wel onafhankelijk.
Niet onpartijdig.
Wij behartigen uw belangen.

Letselschade voor Intermediairs

Als intermediair bent u het eerste aanspreekpunt voor uw relatie of verzekerde. Daarnaast heeft u een vertrouwensband met uw relatie of verzekerde. U komt uitsluitend op voor de belangen van uw relatie en wilt dat de belangen ook door andere ingeschakelde partijen met dezelfde deskundigheid worden behartigd.

Uw relatie kan contact met u opnemen om een autoschade, veroorzaakt door een ander, te melden. Het komt regelmatig voor dat uw relatie niet op de hoogte is dat dan ook de letselschade kan worden verhaald op de veroorzaker.

De schade die dan ontstaat, kan bestaan uit medische kosten, kosten voor aanpassingen aan de woning, inkomensschade (verlies van arbeidsvermogen), kosten voor huishoudelijke hulp of mantelzorg en ga zo maar door. En als er al aan het verhalen van letselschade gedacht wordt, dan denkt men vaak aan hoge kosten die betaald moeten worden aan een belangenbehartiger. Dat kan een belemmering zijn om de letselschade te laten verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Dat deze kosten in principe door de wederpartij moeten worden betaald is helaas niet altijd bekend.

Wat is het voordeel voor u als intermediair?

  1. Uitbreiding van uw dienstverlening.
  2. U kunt, als u dat wenst, door ons op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het dossier.

Wat is het voordeel voor uw relatie?

  1. Kosteloos intakegesprek met een expert van Letselschade.com. Dit kan telefonisch, per mail of via ons gratis inloopspreekuur.
  2. Onze letselschade experts werken elk in een eigen rayon door het hele land. Voordeel is dat uw relatie één contactpersoon heeft.
  3. Vrijwel altijd komt de expert persoonlijk bij uw relatie thuis om het letselschadeproces door te nemen. Persoonlijk contact wordt vaak als prettig ervaren, ook omdat emotionele aspecten een rol spelen in de schadeafwikkeling en de impact van een ongeval groot kan zijn.

Bekijk al onze diensten.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: