Wat is belangenbehartiging?

Wat is belangenbehartiging? U werkt, net als Letselschade.com, als belangenbehartiger van een slachtoffer (of diens nabestaanden). U wilt uw cliënt graag de kwaliteit leveren die hij van u gewend is. Soms kunt u daar wel wat ondersteuning bij gebruiken. Die ondersteuning kunnen wij u bieden!

Denk bijvoorbeeld aan een (te) hoge werkdruk, tijdnood of afwezigheid van specialistische kennis op het gebied van letsel- of overlijdensschade. U kunt dan een beroep doen op Letselschade.com, die de behandeling van de zaak voor u integraal ter hand kan nemen.

Ook is het mogelijk dat u de behandelaar van het dossier blijft, maar dat u Letselschade.com een deel van het werk laat verrichten, bijvoorbeeld het maken van een schadeberekening. Zie hiervoor ook het onderwerp Deelopdrachten op deze site.

Samenwerking met of overdracht aan Letselschade.com waarborgt een adequate behandeling van het dossier, en u behoudt daarmee een tevreden cliënt! Want kenmerkend voor Letselschade.com is de persoonlijke en deskundige betrokkenheid van de experts, waarbij het leveren van kwaliteit voorop staat.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met