Wat is vermogensschade?

Bij een schadeuitkering ineens die uw toekomstige schade dekt, ontstaat een schadekapitaalDit schadekapitaal hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst in
box 1. Ujaarschade wordt namelijk netto berekend. 

U moet wel uw vermogen aangeven bij de Belastingdienst in box 3. Hierdoor ontstaat er fiscale schade op het moment dat het schadekapitaal uw heffingsvrij vermogen overstijgt. 

Om het fiscale nadeel te compenseren moet het schadebedrag worden verhoogd met het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Bij een berekening van uw toekomstschade wordt deze fiscale schade nauwkeurig berekend aan de hand van de meest recente belastingsystematiek.