Wat is een medische volmacht?

Bij veel letselschadezaken is medische informatie nodig om bijvoorbeeld de medische causaliteit te kunnen vaststellen of om de vervolgstappen in het dossier te bepalen. Voor het opvragen en uitwisselen van deze informatie is uw toestemming noodzakelijk. Die toestemming geeft u door middel van de medische volmacht. Daarmee kan uw belangenbehartiger alle medische informatie, welke betrekking heeft op het ongeval, opvragen bij de behandelende artsen en therapeuten.

Soms wordt gebruik gemaakt van een gerichte medische machtiging in plaats van een medische volmacht.

Terug naar Kennisbank >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met