Wat is causaliteit?

Met causaliteit wordt het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de opgelopen schade bedoeld. Het bestaan van een causaal verband betekent dat een bepaalde gebeurtenis (de schade) het gevolg is van een andere gebeurtenis (het ongeval). De tweede gebeurtenis, de schade, had zich niet voorgedaan wanneer de eerste gebeurtenis, het ongeval, niet had plaatsgevonden.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen medische causaliteit en juridische causaliteit.