Wat is een aansprakelijkstelling?

Als u door toedoen van een ander letselschade oploopt, kunt u deze partij aansprakelijk stellen voor de door u geleden en nog te lijden schade, zowel materieel als immaterieel. Een aansprakelijkstelling is een brief waarmee u een verzoek om schadevergoeding indient bij de persoon of organisatie die schade bij u heeft veroorzaakt.

Uiteraard neemt Letselschade.com de aansprakelijkstelling voor u uit handen.