Wat is inkomensschade?

Er is sprake van inkomensschade wanneer door een ongeval letsel is ontstaan waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid of wanneer u zelfstandig ondernemer bent en na een ongeval tijdelijk uit de roulatie bent.

Inkomensschade door een ongeval of door overlijden wordt netto berekend, u krijgt dus vergoedt wat u daadwerkelijk minder ontvangt. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het maken van deze berekeningen. Om belastingtechnische redenen wordt in de letselschade gesproken over .  

Er is sprake van inkomensschade wanneer door een ongeval letsel is ontstaan waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid of wanneer u zelfstandig ondernemer bent en na een ongeval tijdelijk uit de roulatie bent.

Inkomensschade door een ongeval of door overlijden wordt netto berekend, u krijgt dus vergoedt wat u daadwerkelijk minder ontvangt. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het maken van deze berekeningen. Om belastingtechnische redenen wordt in de letselschade gesproken over verlies van arbeidsvermogen of verlies van verdienvermogen.

Oorzaken van inkomensschade:

  • Arbeidsongevallen: werkgerelateerde ongevallen kunnen leiden tot tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid, waardoor iemand niet in staat is om te werken en inkomsten te genereren.
  • Verkeersongevallen: letsels als gevolg van auto-ongelukken kunnen iemands vermogen om te werken beperken, vooral als het letsel ernstig is en een lange herstelperiode vereist.
  • Beroepsziekten: blootstelling aan gevaarlijke stoffen of werkomstandigheden kan leiden tot langdurige gezondheidsproblemen.

Bij het bepalen van de vergoeding voor inkomensschade worden verschillende factoren in overweging genomen, waaronder:

  • Verdiencapaciteit: het verschil tussen het inkomen dat de persoon verdiende vóór het letsel of de gebeurtenis en het inkomen dat hij/zij nu kan verdienen, rekening houdend met eventuele beperkingen.
  • Herstelperiode: als het letsel tijdelijk is en de persoon naar verwachting volledig zal herstellen, wordt de vergoeding meestal berekend voor de duur van het herstel.
  • Permanente invaliditeit: als het letsel leidt tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt het verlies van toekomstig inkomen meegerekend in de vergoeding.
  • Leeftijd en beroep: de leeftijd en het beroep van de persoon kunnen van invloed zijn op de verwachte toekomstige inkomsten en dus op de compensatie.
  • Overige schade: naast inkomensverlies kunnen ook andere financiële verliezen, zoals medische kosten en extra uitgaven, worden vergoed.

Inkomensschade kan ingrijpende gevolgen hebben voor iemands leven en financiële situatie. Het is essentieel om de juiste stappen te ondernemen om een eerlijke compensatie te krijgen en de financiële gevolgen te verzachten.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met