Wat is inkomensschade?

Er is sprake van inkomensschade wanneer door een ongeval letsel is ontstaan waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid of wanneer u zelfstandig ondernemer bent en na een ongeval tijdelijk uit de roulatie bent.

Inkomensschade door een ongeval of door overlijden wordt netto berekend, u krijgt dus vergoedt wat u daadwerkelijk minder ontvangt. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het maken van deze berekeningen. Om belastingtechnische redenen wordt in de letselschade gesproken over verlies van arbeidsvermogen of verlies van verdienvermogen.