Wat is affectieschade?

Affectieschade is de schade die wordt geleden door de naasten van het slachtoffer, doordat het slachtoffer door een ongeval ernstig gewond is geraakt of zelfs is overleden. De naasten en nabestaanden hebben recht op een vergoeding voor het emotionele leed en verdriet dat ze ervaren als gevolg van een ernstig ongeval, medische fout, of een andere gebeurtenis waarbij een dierbare ernstig letsel oploopt of komt te overlijden.

In veel landen, waaronder Nederland, was het vroeger niet mogelijk om een schadevergoeding te krijgen voor het psychisch leed  wanneer een naaste iets ernstigs overkomt, enkel voor de direct geleden materiële en immateriële schade door het slachtoffer zelf. Het vorderen van affectieschade is mogelijk sinds de Wet Affectieschade van 1 januari 2019. Deze wet maakt het mogelijk om een financiële compensatie te ontvangen voor het emotionele leed, de pijn, en het verdriet dat zij ervaren door het letsel of overlijden van een geliefde en kan een beperkte groep gerechtigden aanspraak maken op schadevergoeding. De personen die aanspraak kunnen maken op deze vergoeding zijn de partner van het slachtoffer, de kinderen, ouders/verzorgers, duurzaam in gezinsverband wonende personen en in sommige gevallen overige nauwe persoonlijke relaties.

Voor de vergoeding van affectieschade is vereist dat sprake is van ernstig letsel of overlijden van het slachtoffer, waardoor de naaste veel verdriet heeft. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van een tabel en varieert tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00.

De belangenbehartiger kan beoordelen of sprake is van affectieschade.

Het invoeren van de Wet Affectieschade is een belangrijke stap in het rechtssysteem, omdat het de emotionele impact op naasten en nabestaanden erkent en hen een vorm van gerechtigheid en ondersteuning biedt bij het omgaan met het leed en verdriet na een tragische gebeurtenis.

Foto tabel ter illustratie:

Lees voor meer informatie ook eens onze blog over affectieschade.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met