Wat is affectieschade?

Affectieschade is de schade die wordt geleden door de naasten van het slachtoffer, doordat het slachtoffer door een ongeval ernstig gewond is geraakt of zelfs is overleden. Het vorderen van affectieschade is mogelijk sinds de Wet Affectieschade van 1 januari 2019. Vanaf deze datum kan een beperkte groep gerechtigden aanspraak maken op schadevergoeding. De personen die aanspraak kunnen maken op deze vergoeding zijn de partner van het slachtoffer, de kinderen, ouders/verzorgers, duurzaam in gezinsverband wonende personen en in sommige gevallen overige nauwe persoonlijke relaties. Voor de vergoeding van affectieschade is vereist dat sprake is van ernstig letsel of overlijden van het slachtoffer, waardoor de naaste veel verdriet heeft. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van een tabel en varieert tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00.

De belangenbehartiger kan beoordelen of sprake is van affectieschade.

Foto tabel ter illustratie:

Lees voor meer informatie ook eens onze blog over affectieschade.