Hoe wordt er omgegaan met ‘zwart’ inkomen?

Het gemis van ‘zwart’ inkomen is ook onderdeel van uw schade. In de praktijk levert deze schadecomponent vaak problemen op in verband met de bewijsplicht van het slachtoffer. Wij zullen samen met u bekijken in hoeverre dit inkomen verhaald kan worden op de aansprakelijke partij. 

Wanneer ‘zwart’ inkomen wordt opgenomen in de schade, worden de gemiste inkomsten gebruteerd. Dat wil zeggen dat het inkomen als brutoinkomen wordt opgenomen in de berekening en de inkomstenbelasting hier nog van moet worden afgehaald. 

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met