Wat is wettelijke rente?

De geleden schade (de schade vanaf datum ongeval tot heden) moet door de aansprakelijke partij worden gedekt aan de hand van voorschottenAls deze voorschotten niet toereikend zijn voor de geleden schade, heeft u recht op wettelijke rente.  

De wettelijke rente is een vergoeding voor schade die ontstaat door vertraging in de betaling van een geldsom. De omvang van de vertragingsschade is een vastgesteld percentage 

Voorschotten die door een aansprakelijke partij worden betaald, worden primair in mindering gebracht op de geleden schade en secundair op de opeisbare wettelijke rente (artikel 6:44 BW).  

Wettelijke rente wordt berekend over de hoofdsom (op jaarbasis). Ons kantoor kan voor u de wettelijke rente berekenen. 

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met