Wat is een deelgeschil?

Bij een deelgeschil vraagt u de rechter een oordeel te geven over de kwestie waarop het dossier vastloopt. In beginsel wordt een letselschadezaak buiten rechte afgewikkeld, namelijk tussen het slachtoffer (en diens belangenbehartiger) en de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar. De zaak hoeft dus niet beoordeeld te worden door een rechter. Het komt echter wel eens voor dat partijen vast lopen in de schadeafhandeling, omdat zij het niet met elkaar eens zijn over de causaliteit of uitgangspunten voor regeling. Dit kan een letselschadezaak onnodig vertragen.

Een minnelijk overleg of mediation kan dan een mogelijkheid zijn om tot een oplossing te komen. Een andere mogelijkheid is het starten van een deelgeschilprocedure. U vraagt de rechter dan een oordeel te geven over de kwestie waarop het dossier vastloopt. De beslissing van de rechter is bindend. De partijen moeten zich hier dus aan houden.

Als u meer informatie wilt over een mogelijke deelgeschilprocedure, neem dan vooral contact met ons op.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: