Wat is het Regresrecht?

Iedereen in Nederland is verplicht zich te verzekeren via de zorgverzekering. Medische kosten ten gevolge van een ongeval worden door de eigen zorgverzekeraar vergoed. In dit geval zou de aansprakelijke verzekeraar de kosten moeten voldoen. De zorgverzekeraar heeft een wettelijk recht gekregen om de medische kosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt het Regresrecht genoemd.

De medische kosten zijn het gevolg van een situatie waarbij een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan een ongeval zijn, maar ook een medische misser, een sport– of bedrijfsongeval of een mishandeling. Deze situaties kunnen gevolgd worden door langdurig medische zorg, zoals ziekenhuisopname, revalidatie en verblijf in een brandwondencentrum.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met