Wat is de Werkgroep Artsen Advocaten?

De Werkgroep Artsen Advocaten is opgericht voor en door artsen en advocaten werkzaam in de letselschadepraktijk aan de zijde van slachtoffers.

De letselschadepraktijk bestrijkt verschillende terreinen van het aansprakelijkheidsrecht (verkeer, arbeid, gezondheidszorg, producten). Maar of het nu gaat om een verkeersongeval, om blootstelling aan asbest, om een fout van een dokter of om een gebrekkig product, inherent aan letselschadezaken zijn de medische aspecten. Belangenbehartigers zijn om die reden aangewezen op medisch adviseurs, die hen kunnen voorlichten over de medische implicaties van een ongeval, terwijl rechters in veel gevallen niet tot een oordeel kunnen komen zonder inschakeling van medische deskundigen. Het is om die reden belangrijk dat juristen en artsen elkaar begrijpen.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met