Wat is bewijslast?

Met bewijslast wordt bedoeld de vraag wie het bewijs moet leveren. In het aansprakelijkheidsrecht geldt het beginsel: ‘wie eist bewijst’. Het slachtoffer in een letselschadezaak moet de schade ten gevolge van het ongeval dus onderbouwen.