Wat zijn bedrijfseconomische analyses?

“Kruip in de huid van de ondernemer en probeer vanuit die visie de financiële situatie zonder en na het ongeval goed in kaart te brengen”   

Het in kaart brengen van de schade van een zelfstandig ondernemer is gecompliceerd. De ontwikkeling van het bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke schadepost verlies van arbeidsvermogen. 

In vergelijking met iemand in loondienst is het bij een ondernemer meestal lastiger om aan te tonen welk effect het ongeval heeft op de inkomensontwikkeling. Het inkomen van een zelfstandig ondernemer is naast zijn eigen arbeidsvermogen ook afhankelijk van invloeden van buitenaf, zoals wisselende marktomstandigheden. 

Bij het berekenen van de schade van een ondernemer zijn met name jaarstukken en branchegegevens van belang. Het verlies van arbeidsvermogen wordt vaak geconstateerd door een terugval van de omzet en/of toename van de kosten binnen de onderneming. Deze veranderingen in opbrengsten en kosten moeten in causaal verband staan met het uitvallen van de ondernemer.  

Letselschade.com heeft jarenlange ervaring met het maken van bedrijfseconomische analyses. In deze analyses wordt onder meer gekeken naar: 

  • De visie van de ondernemer op de toekomst van het bedrijf; 
  • De financiële ontwikkeling van het bedrijf; 
  • De marktontwikkeling in de bewuste branche; 
  • Statistisch materiaal en informatie uit literatuuronderzoek. 

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met