Medische eindtoestand

Een letselschadedossier kan pas afgewikkeld worden, wanneer u zo ver als mogelijk hersteld bent en er geen verdere verbetering of verslechtering van de nog aanwezige klachten valt te verwachten. Dit heet ook wel de ‘medische eindtoestand’.