Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie waarmee je traumatische ervaringen verwerkt. Dat kan een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf zijn, maar ook voor andere ervaringen zoals pesterijen tijdens iemands jeugd. EMDR werd in 1989 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Zij merkte dat ze minder stress had van aanwezige nare gedachten en gevoelens als ze haar ogen snel heen en weer bewoog.

Dit werd het uitgangspunt van EMDR. Uit de vele studies naar de werking van EMDR blijkt de methode effectief om nare ervaringen mee te verwerken. De therapie wordt gegeven door psychotherapeuten, psychologen en psychiaters en is geschikt voor kinderen en volwassenen die ernstige traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Hoe werkt EMDR?

EMDR richt zich op het verwerken van nare herinneringen en emotionele reacties die verband houden met traumatische gebeurtenissen. Het doel is om de emotionele lading die aan deze herinneringen is gekoppeld te verminderen, waardoor ze minder pijnlijk en beangstigend worden.

Tijdens een EMDR-sessie zal een getrainde therapeut de cliënt vragen om zich te concentreren op de nare herinnering terwijl ze tegelijkertijd afleidende externe stimuli ervaren. Deze afleidende stimuli kunnen bestaan uit oogbewegingen, geluiden of tikken die afwisselend links en rechts worden aangeboden. De combinatie van het herinneren van de traumatische gebeurtenis en het ervaren van de afleidende stimuli stimuleert het natuurlijke verwerkingsmechanisme van de hersenen.

Het idee achter EMDR is dat het verwerken van de nare herinneringen en de daarbij horende emoties wordt vergemakkelijkt door de bilaterale stimulatie (links-rechts afwisseling), waardoor de emotionele lading wordt verminderd en de herinneringen minder intens worden.

Wat zijn de voordelen van EMDR?

  • EMDR is vaak een kortdurende therapie. In veel gevallen kunnen significante resultaten worden bereikt in slechts enkele sessies, hoewel dit afhangt van de complexiteit van het trauma of de aard van het probleem.
  • Het is een gestructureerde en gecontroleerde therapie. De therapeut volgt een vast protocol en zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt tijdens het proces.
  • EMDR heeft zich bewezen als een effectieve behandeling. Talrijke wetenschappelijke onderzoeken hebben de positieve effecten van EMDR aangetoond bij mensen die lijden aan trauma en angststoornissen.
  • Het kan helpen om langdurige negatieve overtuigingen en zelfbeeld te veranderen, en positieve cognities te versterken.

Lees hier meer.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met