Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie waarmee je traumatische ervaringen verwerkt. Dat kan een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf zijn, maar ook voor andere ervaringen zoals pesterijen tijdens iemands jeugd. EMDR werd in 1989 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Zij merkte dat ze minder stress had van aanwezige nare gedachten en gevoelens als ze haar ogen snel heen en weer bewoog.

Dit werd het uitgangspunt van EMDR. Uit de vele studies naar de werking van EMDR blijkt de methode effectief om nare ervaringen mee te verwerken. De therapie wordt gegeven door psychotherapeuten, psychologen en psychiaters en is geschikt voor kinderen en volwassenen die ernstige traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Leer hier meer