Wat houdt de schadebeperkingsplicht in?

De schadebeperkingsplicht houdt in dat een slachtoffer de verplichting heeft om maatregelen te treffen die de schade zoveel mogelijk beperken. Wanneer het slachtoffer nalaat om deze maatregelen te treffen, dan is hij voor deze schade zelf aansprakelijk. Het is echter niet zo dat u als slachtoffer verplicht bent om alles te doen wat de tegenpartij van u vraagt. De maatregelen moeten redelijk zijn, waarbij uw privéomstandigheden een rol spelen.

De schadebeperkingsplicht is opgenomen in artikel 6:101 BW.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met