Wat zijn pre-existente klachten?

Het kan voorkomen dat een slachtoffer voor het ongeval al bepaalde klachten ervoer. Deze klachten worden pre-existente klachten genoemd. Als een slachtoffer kwetsbaarder of vatbaarder is voor bepaalde klachten die kunnen ontstaan na een ongeval is er geen sprake van pre-existentie, maar van predispositie.

Wanneer er sprake is van pre-existentie, zal de aansprakelijke verzekeraar in de meeste gevallen een duidelijke splitsing willen maken van de reeds bestaande klachten en de door het ongeval ontstane klachten. Als de bestaande klachten geheel andere klachten zijn, zoals rugklachten voor het ongeval en na het ongeval is sprake van een gebroken arm, dan zal deze splitsing geen probleem zijn.

Het kan echter voorkomen dat de bestaande klachten verergeren door het ongeval. In dergelijke situaties is een splitsing van de klachten voor en na het ongeval een lastige opgave. Een medische expertise is dan vaak noodzakelijk.

De experts van Letselschade.com geven graag advies over de mogelijkheden in uw dossier indien sprake is van pre-existentie.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met