Wat is toekomstschade?

Naast de al geleden schade na het ongeval kunnen bepaalde schadeposten ook in de toekomst optreden na het regelen van de letselschadezaak. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan langdurige huishoudelijke hulp of verlies van arbeidsvermogen. Voor vergoeding van deze posten is het belangrijk dat deze voldoende aannemelijk worden gemaakt. De rekenkundige experts van Letselschade.com helpen slachtoffers graag bij het berekenen van deze schade.