Wat is toekomstschade?

Naast de al geleden schade na het ongeval kunnen bepaalde schadeposten ook in de toekomst optreden na het regelen van de letselschadezaak. Deze schade heeft betrekking op de kosten, verliezen en uitgaven die zich in de komende jaren kunnen voordoen als gevolg van het letsel en die het slachtoffer niet zou hebben gehad als het letsel niet had plaatsgevonden. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan langdurige huishoudelijke hulp of verlies van arbeidsvermogen. Voor vergoeding van deze posten is het belangrijk dat deze voldoende aannemelijk worden gemaakt.

Toekomstschade kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

  1. Toekomstig inkomensverlies: Als het letsel het vermogen van het slachtoffer om te werken beïnvloedt, kan toekomstig inkomensverlies optreden. Dit omvat het verlies aan inkomen dat het slachtoffer zou hebben verdiend als ze in staat waren om te blijven werken zonder het letsel.
  2. Medische kosten: Het slachtoffer kan in de toekomst blijvende medische zorg, behandelingen, therapieën, medicijnen en revalidatie nodig hebben als gevolg van het letsel.
  3. Hulpmiddelen en aanpassingen: Als het letsel blijvende fysieke beperkingen veroorzaakt, kan het nodig zijn om aanpassingen aan de leefomgeving te doen, zoals het aanpassen van de woning of het aanschaffen van hulpmiddelen zoals rolstoelen of prothesen.
  4. Verlies van toekomstige kansen: Het letsel kan van invloed zijn op toekomstige carrièrekansen, promotiemogelijkheden of andere levensaspecten die economische gevolgen hebben.
  5. Pensioenschade: Als het letsel het vermogen van het slachtoffer om pensioenrechten op te bouwen beïnvloedt, kan dit leiden tot toekomstige financiële tekorten bij pensionering.

Het berekenen van toekomstschade is een complex proces dat rekening houdt met verschillende variabelen, zoals de levensverwachting van het slachtoffer, de verwachte inflatie, de geschatte toekomstige medische kosten en meer. Rekenkundigen en letselschade-experts werken samen om deze schade te kwantificeren en een nauwkeurige schatting te maken van de financiële gevolgen die het slachtoffer in de toekomst zal ervaren als gevolg van het letsel. Deze schatting wordt vervolgens gebruikt als basis voor onderhandelingen met de aansprakelijke partij of als bewijs in juridische procedures om een passende vergoeding voor het slachtoffer te verkrijgen.

De rekenkundige experts van Letselschade.com helpen slachtoffers graag bij het berekenen van deze schade.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met