Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat tijdens werk ontstaat. Volgens de wet staat is een werkgever aansprakelijk als een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. De werkgever moet voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Als een werkgever stelt niet aansprakelijk te zijn voor het ongeval, dan moet hij aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat het ongeval een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer.

Indien de werkgever niet kan voldoen aan deze bewijslast, dan is de werkgever aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval en de daaruit voortvloeiende schade.

Lees hier een eerdere uitspraak over stelplicht en werkgeversaansprakelijkheid van het Hof Den Haag.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met