Wat is een onrechtmatige daad?

Een onrechtmatige daad is een handelen of nalaten waarmee iemand in strijd met de wet of op onbehoorlijke wijze schade toebrengt aan een ander persoon.

Volgens de wet is er sprake van een onrechtmatige daad wanneer er een inbreuk is op een recht (zoals intellectueel eigendomsrecht), een doen of nalaten in strijd is met een wettelijke plicht (bijvoorbeeld vernieling) of als ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer wordt geschaad (zoals iemand in elkaar slaan).

Voordat een schadevergoeding gevorderd kan worden vanwege een onrechtmatige daad, moet de onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen zijn. De dader had het niet hoeven doen of had het kunnen voorkomen. Verder moet er daadwerkelijke schade geleden zijn en de schade moet het gevolg te zijn van de onrechtmatige daad.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met