Wat is aansprakelijk stellen?

De eerste stap in de behandeling van het letselschadedossier is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Wij zullen daarbij nauwkeurig moeten vaststellen wat de exacte toedracht van het ongeval is geweest en moeten beoordelen in hoeverre de schade verhaald kan worden op de andere partij.

Eerst bespreken we uitgebreid de situatie. Daarna verzamelen we de nodige informatie. Bij een verkeersongeval kan bijvoorbeeld een proces-verbaal, politierapport of getuigenverklaring meer duidelijkheid geven. Bij een arbeidsongeval is vaak een rapport van de arbeidsinspectie nodig (dit heet tegenwoordig Inspectie SZW). Meestal duurt het even voordat de nodige documenten verzameld zijn.

Is alle informatie ontvangen, dan stellen we de andere partij aansprakelijk. De verzekeraar van de wederpartij gaat vervolgens ook zelf de aansprakelijkheid beoordelen. De verzekeraar heeft op basis van de ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’ (GBL) drie maanden de tijd om een standpunt in te nemen. In de praktijk komt het vaak voor dat de verzekeraar na een maand reageert.

Natuurlijk kan er discussie ontstaan over wie aansprakelijk is en in hoeverre er sprake is van eigen schuld. De termijn van drie maanden kan dan verlengd worden.

Lees voor meer informatie ook onze blog over wat aansprakelijkheid betekent.

Aansprakelijk stellen verwijst naar het formele proces waarin een persoon, bedrijf of organisatie verantwoordelijk wordt gehouden voor schade of letsel die een ander heeft geleden als gevolg van hun handelingen, nalatigheid of onrechtmatige daad. Door iemand aansprakelijk te stellen, wordt geëist dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun acties en mogelijk financieel compenseren voor de veroorzaakte schade.

Stappen van aansprakelijk stellen

De eerste stap in de behandeling van het letselschadedossier is het vaststellen van deze aansprakelijkheid. Wij zullen daarbij nauwkeurig moeten vaststellen wat de exacte toedracht van het ongeval is geweest en moeten beoordelen in hoeverre de schade verhaald kan worden op de andere partij.

Eerst bespreken we uitgebreid de situatie. Daarna verzamelen we de nodige informatie. Bij een verkeersongeval kan bijvoorbeeld een proces-verbaal, politierapport of getuigenverklaring meer duidelijkheid geven. Bij een arbeidsongeval is vaak een rapport van de arbeidsinspectie nodig (dit heet tegenwoordig Inspectie SZW). Meestal duurt het even voordat de nodige documenten verzameld zijn.

Beoordeling

Is alle informatie ontvangen, dan stellen we de andere partij aansprakelijk. De verzekeraar van de wederpartij gaat vervolgens ook zelf de aansprakelijkheid beoordelen. De verzekeraar heeft op basis van de ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’ (GBL) drie maanden de tijd om een standpunt in te nemen. In de praktijk komt het vaak voor dat de verzekeraar na een maand reageert.

Natuurlijk kan er discussie ontstaan over wie aansprakelijk is en in hoeverre er sprake is van eigen schuld. De termijn van drie maanden kan dan verlengd worden.

Meer informatie nodig? Lees dan onze blog over wat aansprakelijkheid betekent.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met