Wat houdt een schadevergoeding in?

Een schadevergoeding is een financiële compensatie voor de door u geleden schade. De vergoeding bestaat uit twee delen: materiële schade en immateriële schade. De schadevergoeding moet u (financieel) schadeloos stellen na een ongeval.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de gemaakte kosten, ernst en duur van het opgelopen letsel. De experts van Letselschade.com kunnen u hierover adviseren.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met