Loonschade.
Bedrijfsongeval.
Wij behartigen uw belangen.

Werkgever

Ook als werkgever kunt u schade verhalen!

Een praktijkvoorbeeld: een vaste medewerker zit, zonder dat u als werkgever daar schuld aan heeft, ziek thuis vanwege een ongeval. Veel werkgevers zijn niet bekend met de mogelijkheid om loonschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit kan voor een onderneming een aanzienlijke schadepost betekenen. Loonschade bestaat onder andere uit het netto doorbetaalde loon, inclusief vakantiegeld, eventuele toeslagen en bonussen en alle overige re-integratiekosten.

Voor het verhalen van loonschade werken wij nauw samen met Loonschade.com. Loonschade.com heeft inmiddels voor een groot aantal werkgevers met succes loonschade verhaald op aansprakelijke partijen. Daarnaast zien we in de praktijk een groeiend aantal werkgevers dat er met nadruk voor kiest om medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen wanneer er (letsel)schade is ontstaan. Een goede ontwikkeling.

Wilt u meer weten? We maken graag een afspraak om de diensten van Loonschade.com nader toe te lichten.

Werkgever aansprakelijk voor val werknemer in privétijd?

In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 21 mei 2019 wordt een werkgever aansprakelijk gehouden voor een val van een werkneemster in de supermarkt. De werkneemster was boodschappen aan het doen, toen zij bij de kassa uitgleed over een gladde vloer. Dit gebeurde volgens de supermarkt vlak na sluitingstijd. Lees verder…

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: