Loonschade.
Bedrijfsongeval.
Wij behartigen uw belangen.

Diensten

Bekijk alle diensten van Letselschade.com: belangenbehartiging, deelopdrachten, bedrijfseconomische analyses, schadeberekeningen en loonschade verhalen.

 

Belangenbehartiging

U werkt, net als Letselschade.com, als belangenbehartiger van een slachtoffer (of diens nabestaanden). U wilt uw cliënt graag de kwaliteit leveren die hij van u gewend is. Soms kunt u daar wel wat ondersteuning bij gebruiken. Die ondersteuning kunnen wij u bieden!

Lees meer.

Multidisciplinaire aanpak

Letselschade.com is groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak in letselschadedossiers. Een dergelijke aanpak houdt in dat een slachtoffer in geval van letselschade in alle facetten wordt bijgestaan door de juiste professional, en dat zo snel mogelijk wordt ingeschat welke professional een slachtoffer op welk moment kan bijstaan in geval van problemen. Letselschade.com biedt in dit verband een caroussel intake aan.

Lees meer.

Schadeberekening / bedrijfseconomische analyses

“Kruip in de huid van de ondernemer en probeer vanuit die visie de financiële situatie zonder en na het ongeval goed in kaart te brengen” (het basisuitgangspunt van onze experts). Het in kaart brengen van de schade van een zelfstandig ondernemer is een gecompliceerde aangelegenheid. De ontwikkeling van het bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke schadepost verlies van arbeidsvermogen, zoals de ondernemer die lijdt. Letselschade.com heeft jarenlange ervaring met het maken van bedrijfseconomische analyses.

Lees meer.

Schadeberekening /letselschadeberekening

Als er na een ongeval sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, zal vrijwel altijd een berekening gemaakt moeten worden van het inkomensverlies: de schade wegens het verlies van arbeidsvermogen. Het slachtoffer kan een werknemer zijn, maar ook een zelfstandig ondernemer, ZZP-er, iemand die (tijdelijk) in de WW of bijstand zit, een scholier of student.

Lees meer.

Overlijdensschadeberekening

Als er bij een ongeval iemand overleden is (door schuld van een derde), kunnen de nabestaanden schade lijden, omdat zij de arbeidscapaciteit (het inkomen) of de inbreng in huishoudelijke taken van de overledene missen. Op grond van de wet (art. 6: 108 BW) hebben de nabestaanden dan een vorderingsrecht op de aansprakelijke partij.

Lees meer.

Verhaal loonschade

Sinds 1 januari 2004 zijn werkgevers verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Het kan zijn dat een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt doordat hij letsel heeft opgelopen waarvoor een derde aansprakelijk is. De werkgever heeft in dat geval het recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke partij. Veel werkgevers weten niet dat dit ook met terugwerkende kracht mogelijk is!

 

Mediation

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij door partijen zelf een oplossing wordt gezocht voor een conflict. Een onafhankelijke derde bemiddelt tijdens dit proces.

Bijna ieder conflict kent een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Helaas zien partijen zelf deze oplossing soms niet meer en worden dan in de greep van het conflict gehouden. De mediator (de onafhankelijke derde) heeft de taak om partijen te helpen bij het zoeken naar de oplossing van het geschil. Via Letselschade.com kunt u een mediator inschakelen.

Dashcam als bewijs bij letselschade

Steeds meer autobezitters schaffen een dashcam aan. Dit is een kleine camera die je tegen de voorruit of op het dashboard plakt. Tijdens het rijden neemt de dashcam alles op wat er onderweg voor de lens gebeurt. Je kunt zo mooie autoroutes nog eens terugkijken, maar ook het verkeersgedrag van de auto’s die voor je rijden. Dat laatste is steeds meer de belangrijkste reden om een dashcam aan te schaffen: het registreren van ongelukken en bijna-ongelukken.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: