Wat houdt het letselschadetraject in?

Wanneer u als gevolg van een fout van een ander letselschade lijdt, is het verstandig om hiervan melding te maken en een letselschadetraject op te starten. Een letselschadetraject start bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker of diens verzekeraar.

Gedurende het traject is het van belang dat de kosten die u maakt goed worden bijgehouden en worden ingediend bij de aansprakelijke partij. Er kan een voorschot op de uiteindelijk schade worden aangevraagd.

Het letselschadetraject wordt afgerond wanneer u dat wil. Ons advies is het om het traject pas af te sluiten wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Er is sprake van een medische eindsituatie wanneer u volledig hersteld bent of er op korte termijn geen verbetering of verslechtering is te verwachten.

De experts van Letselschade.com staan u graag bij gedurende het letselschadetraject.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met