Wat is het aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan, zoals ook te lezen is in onze blog over aansprakelijkheid.