Wat is een second opinion?

Heeft u het gevoel dat uw letselschadedossier niet goed behandeld wordt?

Letselschade.com krijgt regelmatig het verzoek om een letselschadedossier, dat door een andere partij behandeld wordt, inhoudelijk en vaktechnisch te beoordelen en de behandeling daarvan nader te toetsen.

Soms komen bij een slachtoffer vragen op zoals: Is het voorgelegde regelingsvoorstel wel correct? Kan ik mijn zaak met een gerust hart afsluiten voor de toekomst? Is de hoogte van mijn schadeclaim wel reëel? Letselschade.com kan in een dergelijk geval een second opinion geven. Als slachtoffer wil en moet je er per slot van rekening op kunnen vertrouwen dat de belangenbehartiger het dossier op een correcte wijze behandelt. Daar kan Letselschade.com u bij helpen door mee te kijken.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met