Wat is een medisch advies?

In veel letselschadezaken wordt een medisch adviseur ingeschakeld, die aan de hand van opgevraagde medische informatie een advies schrijft. Hiervoor wordt in principe alleen medische informatie opgevraagd die direct verband houdt met het ongeval. In bepaalde situaties, zoals bij pre-existente klachten, zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

De medisch adviseur zal het causaal verband tussen het ongeval en het letsel omschrijven en de klachten en beperkingen weergeven. Verder kunnen met het advies bepaalde schadeposten worden onderbouwd.

Tot slot kan aan de hand van het medisch advies worden beoordeeld of er sprake is van een medische eindtoestand.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met