Wat houdt kapitalisatiedatum in?

De kapitalisatiedatum is de datum waarop de contante waarde wordt berekend. Verondersteld wordt dat op deze datum het schadebedrag voor de toekomstige jaren wordt uitgekeerd. In de meeste gevallen wordt 1 januari als datum aangehouden.