Wat betekent smartengeld na voeging?

Indien u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kan het voorkomen dat de veroorzaker strafrechtelijk wordt vervolgd en voor de rechtbank moet verschijnen. Het slachtoffer kan dan via het strafproces schadevergoeding vragen. Het slachtoffer ‘voegt’ zich in het strafproces en kan smartengeld vorderen van de veroorzaker. Slachtofferhulp Nederland kan hierbij ondersteuning bieden. Indien er ook een letselschadezaak bij de aansprakelijke verzekeraar loopt, heeft het de voorkeur het verhalen van de schade uitsluitend via de letselschadezaak te laten lopen. Een vergoeding vanuit het strafrecht zal namelijk worden verrekend met de te ontvangen schadevergoeding vanuit de verzekeraar.