Wat is arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of door een ongeval niet meer in staat bent om uw werk te doen. Deze term is ook van toepassing als u gedeeltelijk niet meer in staat bent om te werken.

Bent u door een ongeval tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt geraakt? Dan vragen wij u ons zo snel mogelijk te informeren over het volgende:

  • Per welke datum bent u arbeidsongeschikt?
  • Voor welk percentage bent u arbeidsongeschikt ?
  • Wordt uw salaris wel of niet volledig doorbetaald? Zo niet, dan ontvangen wij graag salarisstroken waaruit dat blijkt.

Aan de hand van deze informatie bepalen we onze volgende stappen. Afhankelijk van uw situatie kan in overleg met de wederpartij een arbeidsdeskundige en/of herstelcoach ingeschakeld worden om u in het re-integratietraject te ondersteunen.  Het is namelijk in het belang van alle partijen dat u terugkeert in het arbeidsproces als dat mogelijk is.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met