Wat houdt de WAM in?

WAM staat voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. In Nederland is dit een verplichte verzekering die afgesloten moet worden als een kenteken op iemands naam staat.

De verzekering geeft dekking bij verkeersaansprakelijkheid. Het speciale aan de WAM is dat er sprake is van een directe actie. Het slachtoffer van een verkeersongeval met een motorrijtuig kan rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij en daar zijn schade melden.

Het idee hierachter is dat de benadeelde partij niet de dupe mag zijn van geschillen tussen de verzekerde en de verzekeraar. Bijvoorbeeld omdat de verzekerde zijn premie te laat betaalt of niet reageert op de verzoeken van de verzekeraar.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met