Wat is een contante waarde berekening?

Wanneer sprake is van toekomstschade die in een schadevergoeding ineens wordt uitgekeerd, moet de contante waarde worden berekend.  

Na het berekenen van de jaarlijkse netto schadebedragen wordt de schade voor de toekomstige jaren contant gemaakt. Dat betekent dat moet worden vastgesteld welk bedrag nú betaald moet worden, zodat u elk jaar het bedrag op kunt nemen om de schade in dat jaar te dekken 

 Om de contante waarde te bepalen (kapitaliseren) wordt er gerekend met een aantal factoren: 

 Verder wordt rekening gehouden de fiscale component. 

Voor een contante waarde berekening gebruiken wij Het Rekenprogramma.

Terug naar overzicht >>

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met