Wat is een voorschot?

Een voorschot is een deel van de schadevergoeding die u tussentijds ontvangt om u tijdelijk schadeloos te stellen. In uw letselschadezaak kan het voorkomen dat u meerdere malen een voorschot ontvangt. Bij de regeling van uw zaak zullen de voorschotten worden afgetrokken van de totale schade en zult het restant als slotbetaling ontvangen.