Wat betekent stuiten?

Stuiten is het onderbreken van de verjaringstermijn. Hierdoor wordt het gedeelte van de verjaringstermijn dat al verstreken was, niet meer in aanmerking genomen. Door middel van het stuiten of onderbreken van de verjaring begint er een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Ingevolge artikel 3:317 lid 1 wordt de verjaring gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

De experts van Letselschade.com adviseren u graag bij het stuiten van de verjaring in uw letselschadezaak.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met