Wat is een medische expertise?

Een medische expertise is een onderzoek dat wordt verricht door een onafhankelijk arts. Het is afhankelijk van het letsel dat u heeft opgelopen wat voor soort specialist de expertise zal verrichten. Het doel van een expertise is om inzicht te krijgen in de aard van het letsel, de blijvende klachten en beperkingen, het causaal verband met het ongeval en de risico’s voor de toekomst.

De expertise wordt meestal uitgevoerd nadat beide medisch adviseurs overeenstemming hebben over de te stellen vragen en de expertisearts. Nadat de definitieve vraagstelling is verstuurd, wordt er contact met u opgenomen voor het inplannen van het onderzoek.

Wanneer het onderzoek heeft plaatsgevonden, maakt de expertisearts een conceptrapport op. U krijgt eerst inzage in dit rapport. Wanneer u akkoord bent met het rapport, zal dit ook aan beide medisch adviseurs worden verstuurd. Zij hebben vervolgens de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Wanneer hun vragen zijn beantwoord, wordt het rapport definitief gemaakt.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met