Wat is een verjaringstermijn?

Met de verjaringstermijn wordt bedoeld dat een rechtsvordering binnen deze termijn moet worden ingediend en na het verloop van deze termijn niet langer afdwingbaar is bij de wederpartij. De verjaringstermijn verschilt per schadeveroorzakende gebeurtenis.

De termijn is dus een bepaalde periode na bijvoorbeeld een ongeval. Als de periode van verjaring verstreken is, kunt u geen claim meer indienen bij de aansprakelijke partij.

Het Burgerlijk Wetboek geeft twee verjaringstermijnen, een relatieve verjaringstermijn en een absolute verjaringstermijn.

De experts van Letselschade.com geven u graag advies over de verjaringstermijn(en) in uw letselschadezaak.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met