Wat is minnelijk overleg?

Om in de letselschadezaak een passende regeling voor de cliënt te kunnen treffen, is onderling overleg tussen de belangenbehartiger en verzekeraar noodzakelijk. Het komt echter geregeld voor dat de belangenbehartiger en verzekeraar van visie verschillen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de medische situatie, het causaal verband tussen de klachten en het ongeval of de omvang van de schade.

Het is aan de partijen om hier samen uit te komen en een gezamenlijke oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken, dan kan een minnelijk overleg worden aangevraagd. Bij een minnelijk overleg gaan de partijen (bij voorkeur) persoonlijk het gesprek met elkaar aan om de discussie op te lossen. Vaak gebeurt dit niet door de behandelaars van het dossier, maar door collega’s die de zaak met een frisse blik kunnen bekijken.

Mocht het minnelijk overleg niet slagen, dan kan worden gekozen voor een mediation-traject, waarbij een onafhankelijke bemiddelaar wordt ingeschakeld om het gesprek in goede banen te leiden.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: